Z usług jakiego zakładu diagnostycznego Pan(i) korzystał(a)?

Jak Pan\i ocenia sprawność rejestracji:

Jak Pan\i ocenia uprzejmość i życzliwość personelu rejestracji:

Jak Pan\i ocenia jakość informacji udzielanych przez personel rejestracji:

Jak Pan\i ocenia czas oczekiwania na wykonanie badania:

Jak Pan\i ocenia jakość informacji udzielanych przez pracowników Zakładu o sposobie przygotowania i wykonania zabiegu:

Jak Pan\i ocenia zapewnienie poczucia intymności (m in. podczas zabiegów):

Jak Pan\i ocenia uprzejmość i życzliwość personelu Zakładu wykonującego badania:

Jak Pan\i ocenia pomoc personelu Zakładu wykonującego badania w razie konieczności:

Czy polecił(a)by Pan(i) korzystanie z usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.?

Płeć:

Wiek:

Wykształcenie:

Miejsce zamieszkania:

Uwagi: