Proszę zaznaczyć poradnię w którym Pan/i przebywał/a:

Jak Pan\i ocenia sprawność rejestracji:

Jak Pan\i ocenia jakość informacji otrzymywanych od personelu rejestracji:

Jak Pan\i ocenia uprzejmość personelu rejestracji w stosunku do pacjenta:

Jak Pan\i ocenia dostępność rejestracji telefonicznej:

Jak Pan\i ocenia dostępność rejestracji elektronicznej:

Jak Pan\i ocenia uprzejmość i życzliwość lekarza:

Jak Pan\i ocenia przystępność przekazywania informacji przez lekarza o przebiegu choroby i planowanym leczeniu:

Jak Pan\i ocenia zapewnienie intymności podczas badań lekarskich:

Jak Pan\i ocenia uprzejmość i życzliwość pielęgniarek:

Jak Pan\i ocenia sprawność wykonywania zabiegów przez pielęgniarki:

Jak Pan\i ocenia informacje uzyskiwane od pielęgniarek:

Jak Pan\i ocenia warunki lokalowe (miejsca do siedzenia, dostęp do toalet):

Jak Pan\i ocenia oznakowanie gabinetów:

Jak Pan\i ocenia przestrzeganie przez lekarzy ustalonych godzin pracy:

Czy Polecił(a)by Pan(i) swoim najbliższym / znajomym korzystanie z Poradni Specjalistycznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.?

Osoba:

Płeć:

Wiek:

Wykształcenie:

Miejsce zamieszkania:

Uwagi: