Proszę zaznaczyć oddział w którym Pan/i przebywał/a:

Tryb przyjęcia do oddziału

Jak Pan\i ocenia sprawność załatwienia formalności administracyjnych związanych z przyjęciem do szpitala:

Jak Pan\i ocenia czas oczekiwania na przyjęcie na oddział:

Jak Pan\i ocenia jakość informacji uzyskanej od personelu:

Jak Pan\i ocenia uprzejmość i życzliwość lekarza prowadzącego w oddziale:

Jak Pan\i ocenia zapewnienie intymności podczas badań lekarskich:

Jak Pan\i ocenia przystępność przekazywania informacji przez lekarza o przebiegu choroby i planowanym leczeniu:

Jak Pan\i ocenia dostępność lekarza w razie potrzeby:

Jak Pan\i ocenia uprzejmość i życzliwość pielęgniarek:

Jak Pan\i ocenia zapewnienie intymności podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich:

Jak Pan\i ocenia pomoc pielęgniarek w czynnościach pielęgnacyjnych, spożywaniu posiłków:

Jak Pan\i ocenia szybkość reagowania przez pielęgniarkę na wezwanie:

Jak Pan\i ocenia przekazanie informacji odnośnie rozkładu pomieszczeń i zwyczajów panujących w oddziale:

Jak Pan\i ocenia czystość sal chorych, łazienek i toalet:

Jak Pan\i ocenia czystość bielizny szpitalnej:

Jak Pan\i ocenia jakość podawanych posiłków?

Jak Pan\i ocenia temperaturę podawanych posiłków?

Jak Pan\i ocenia estetykę/czystość naczyń?

Jak Pan\i ocenia zgodność z dietą?

Jak Pan\i ocenia przestrzeganie praw pacjenta na oddziale:

Jak Pan\i ocenia możliwość odwiedzin zgodnie z własnym życzeniem:

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp.z o.o. jest godny polecenia rodzinie/ znajomym:

Czy w przeszłości był(a) Pan(i) hospitalizowana w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.?

Proszę wskazać główne przesłanki wyboru Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.:

Osoba:

Płeć:

Wiek:

Wykształcenie:

Miejsce zamieszkania:

Uwagi: